Fotocredit: Miljøpartiet De Grønne Jevnaker

Valgprogram for MDG Jevnaker 2015-2019

Den viktigste politiske skillelinjen går ikke lenger mellom en blå borgerlig og en rød sosialistisk blokk, men mellom de grønne partiene og de store, oljesvarte partiene.

16. august 2015

Miljøpartiet De Grønne er blokkuavhengige og vil kunne samarbeide med alle lokalpartier som er villige til å sette viktige miljøsaker på agendaen. Jevnaker kommune har gjort mye bra, men kommer fortsatt ut som en av Opplands dårligste kommuner i miljøregnskap.