Nyheter

Et mangfoldig samfunn

Miljøpartiet De Grønne er et parti med toleranse for det mangfoldige mennesket. Vi vil legge til rette for et rettferdig nærings- og arbeidsliv, fritt og rikt kultu...

Folkehelse, omsorg og livskvalitet

God helse er vår viktigste ressurs, og både lokalmiljøet rundt oss, arbeidsplassen vår og vårt sosiale liv påvirker helsen vår.

...

Skole og oppvekst

Gode muligheter til utdanning, opplæring og studier er viktige rettigheter som vi må ivareta og styrke.

...

Arealplanlegging og samferdsel

Planlegging av grønne lokalsamfunn som legger til rette for god livskvalitet, innebærer ikke bare å ta hensyn til tekniske tjenester, naturverdier og landskap, men ...

Grønn økonomi

De Grønne mener at kommunene selv vet best hvilke tjenester som må prioriteres og hvor det er størst behov, og at de derfor må få større økonomisk handlingsrom ...

Lokaldemokrati

De Grønne mener at sentrale myndigheter har et ansvar for å sikre grunnleggende rettigheter for alle
borgere og for å hindre alvorlig skade på naturen. Kun p...