Nyheter

Fadderordning for flyktninger!

Vi har fått gjennom vårt første tilleggsforslag i kommunestyret! På det første ordinære kommunestyremøtet den 29. oktober gikk vi på talerstolen og fremmet for...

Det haster å redde regnskogen!

Ringerikes Blad skrev på lederplass a...

Mer trivsel på Jevnaker!

Sent søndag kveld i begynnelsen av september bestemte vi oss for å pynte opp litt på rutebilstasjonen. Meta hadde sett seg lei på hvor stygt og skittent det var de...

Journalist for en dag

Vi ble invitert med i redaksjonen fra Avisen Hadeland den 31. august. Målet var å lage en utgave av lokalavisa og skrive om saker vi kanskje syntes fikk litt lite sp...

Vi har svart Naturvernforbundet i Avisen Hadeland

Naturvernforbundet har stilt ulike spørsmål til de politiske partiene på Hadeland.

Vårt svar er som følger, og var på trykk i Avisen Hadeland 31. 08.2015....

Ringeriksmaraton

I år startet vi valgkampen med stand i Jevnaker sentrum under Ringeriksmaraton.

...

Matproduksjon og matsikkerhet

Befolkningsøkning, miljøgifter, ressursknapphet og klimaendringer skaper store utfordringer når det gjelder verdens matsikkerhet. I Norge har vi bare igjen 2,7 % ma...

Tekniske tjenester

Først og fremst må vi få ned forbruket, og deretter må vi satse på å gjenbruke det vi har.

...

NATURVERN, ARTSMANGFOLD OG DYREVELFERD

Det er viktig at vi sikrer det biologiske mangfoldet for fremtiden, ikke bare for oss selv, men også for dyrene og de som skal bo her etter oss.

...

Kultur, idrett, friluftsliv og lek

De Grønne mener det å kunne uttrykke og engasjere seg i kulturlivet som en viktig rettighet. Kultur har en naturlig plass på offentlige budsjetter, men kulturlivet ...