Tekniske tjenester

Fotocredit: CC0 Public Domain

Først og fremst må vi få ned forbruket, og deretter må vi satse på å gjenbruke det vi har.

16. august 2015

Nordmenn ligger på verdenstoppen i produksjon av søppel per innbygger med omtrent et halvt tonn årlig per innbygger. Jevnaker ligger på en 385. plass på landsbasis og er blant de dårligste i Oppland med 531,75 kg per innbygger i året, og tallene viser en negativ trend. Dessverre er det slik at det er lagt til rette for dårlige miljøvalg med mye emballasje på produktene vi kjøper, men også at det ofte er billigere å kjøpe nytt enn å reparere. Det er viktig at vi reduserer forbruket vårt, men også at vi utnytter avfallet vårt som den ressursen det kan være. Siden produksjon av avfall varierer fra fylke til fylke og kommune til kommune, ser man også at mye kan gjøres for å forebygge og endre dette.

MDG Jevnaker vil:

  • Miljøsertifisere forbruk av varer og tjenester i kommunen (f.eks. Miljøfyrtårn) og oppfordre ansatte til å tenke miljø. Man kan samtidig spare penger på dette.
  • Det tar 450 år å bryte ned en engangsbleie, og på to og et halvt år produserer et barn et helt tonn med søppel bare i engangsbleier. Vi ønsker derfor tilskuddsordning til kjøp av tøybleier for de som ønsker å benytte seg av dette.
  • Sørge for at det utstyr kommunen ønsker å kvitte seg med kommer andre til gode gjennom gjenbruk. Unntaket gjelder utstyr som kasseres grunnet sin negative miljøpåvirkning.
  • Etablere en kommunalt initiert byttesentral/depot i samarbeid med private aktører hvor utstyr til gjenbruk kan deponeres, byttes, kjøpes og selges. Dette kan skje i tilknytning til aktiviteten på Trollmyra hvor depotet også kan være et alternativ til å kaste ting.
  • Flere offentlige avfallsdunker rundt i kommunen. Etablere søppelkasser i kommunale bygg som sørger for at plast sorteres ut og at øvrig avfall kildesorteres.
  • Farlig avfall kan føre til at helse- og miljøskadelige stoffer spres i naturen og akkumuleres i mennesker og dyr, og forbruksveksten gir mer farlig avfall. Nordmenn er de som kaster mest el-avfall i hele verden. Vi ønsker å jobbe for at husholdningene får en egen boks for farlig avfall og EE-avfall. Finnes som rød dunk i andre kommuner som Stavanger, Sandnes og Marker.

- Jevnaker ligger på en 385. plass på landsbasis og er blant de dårligste i Oppland med 531,75 kg søppel per innbygger i året, og tallene viser en negativ trend.