Skole og oppvekst

Fotocredit: Arvid Udo de Haes

Gode muligheter til utdanning, opplæring og studier er viktige rettigheter som vi må ivareta og styrke.

16. august 2015

 

Yrkesutdanning er viktig for fremtiden, både for det grønne skiftet og satsing på vedlikehold fremfor høyt forbruk, og må derfor få høynet sin status. Både den enkelte borger, demokratiet og samfunnet som helhet styrkes gjennom kunnskap og kompetanse. Skolen skal ruste elevene til å møte samfunnet slik at de kan få styrke til å stå opp mot urett og forsvare egne og andres rettigheter. Skolens primære mål er å formidle kunnskap, men det er viktig at elevene også lærer om kritisk tenkning og kildekritikk, verdier og sosiale ferdigheter.

MDG Jevnaker vil:

  • Beholde adgangen til å etablere og drive private og ikke-kommersielle skoletilbud.
  • Øke kunnskapen om dyrking og økologi gjennom å gå inn for at skoler skal ha skolehager, ha tilgang til parsellhager eller samarbeid med nærliggende gårdsbruk.
  • Ha ungdomsteam. Vi kan ikke kutte i ungdomstilbud da dette er viktig for å forebygge bruk av rusmidler og for å fremme god helse hos ungdom.
  • Bevisstgjøre barn og unge om sammenhengen mellom materielt forbruk, bruk av fossil energi og klimaendringene.
  • De Grønne er for private aktører i barnehagemarkedet, da vi mener disse kan gi et bredere tilbud. Vi ønsker ikke å åpne opp for flere kommersielle aktører, men er positive til ideelle private aktører. Det må legges til rette for barnehageopptak to ganger i året.
  • Opprettholde samme alderstrinn som i dag for karakterer i skolen.
  • Gi lærerne nødvendig frihet og tillit og frita dem for urimelig dokumentasjonsbyråkrati.
  • Sterkere oppfølging av frafallsutsatte elever ved å styrke veiledningen av elever på 10. trinn.

- Skolen skal ruste elevene til å møte samfunnet slik at de kan få styrke til å stå opp mot urett og forsvare egne og andres rettigheter.