NATURVERN, ARTSMANGFOLD OG DYREVELFERD

Fotocredit: Miriam Tessem Strøm

Det er viktig at vi sikrer det biologiske mangfoldet for fremtiden, ikke bare for oss selv, men også for dyrene og de som skal bo her etter oss.

16. august 2015

Hva skal vi med naturen? Hva gjør den for oss? Mange tenker ikke så mye over naturen, den bare er der. Vi kan nyte en solnedgang eller fuglekvitter en stille morgen, men vi tenker kanskje ikke over hvilken betydning den har for vår mentale helse og trivsel. Hverdagen krever mye oppmerksomhet som kan føre til mental tretthet, men når vi er ute i naturen får vi muligheten til å gjenoppbygge vår mentale kapasitet og redusere påvirkningen fra stress. Naturen gir oss også mat, medisiner og klær, og natur i andre deler av verden kan være like viktig for oss som naturen her på Jevnaker. De Grønne mener også at naturen har egenverdi utover sin nytteverdi for oss mennesker. Det er viktig at vi sikrer det biologiske mangfoldet for fremtiden, ikke bare for oss selv, men også for dyrene og de som skal bo her etter oss. Miljøregnskap for Jevnaker viser at våre utgifter til friluftsliv og naturforvaltning var kr 37,50 per innbygger i fjor, noe som gjør at vi kommer på en 361. plass på landsbasis.

MDG Jevnaker vil:

  • Sikre et absolutt forbud mot kjemiske sprøytemidler i kommunal regi etter for eksempel modell fra Eidskog kommune og Sverige, og sørge for at bestand av pollinerende insekter ivaretas.
  • Ikke leie ut kommunal tomt til sirkus som bruker dyr i sine forestillinger.
  • Etablere og støtte sentre for hjemløse dyr nær de største byene.
  • Legge til rette for økt beitebruk.
  • Arbeide for et bærekraftig landbruk med god dyrevelferd, mobile slakterier og lavt forbruk av antibiotika.

- De Grønne mener også at naturen har egenverdi utover sin nytteverdi for oss mennesker.