Matproduksjon og matsikkerhet

Befolkningsøkning, miljøgifter, ressursknapphet og klimaendringer skaper store utfordringer når det gjelder verdens matsikkerhet. I Norge har vi bare igjen 2,7 % matjord som per idag ikke dekker vårt nasjonale behov. Tiltakshavere må besørge nydyrking for å kompensere for tapt matjord. Skog & Landskaps vurderinger om kvalitet på matjord må følges, og dermed må vi unngå å bygge på de beste jordene. Selvforsyningsgraden i Norge er historisk lav (ned mot 40 %), mens vi importerer stadig mer mat. Lokal matproduksjon, også småskala, er viktig for matsikkerheten. Bøndene må få mer støtte for å kunne utøve en viktig jobb og sitt samfunnsansvar. Man sparer faktisk mer CO2 på å kjøre til butikken for å kjøpe grønnsaker enn å sykle for å kjøpe biff, så vi må legge til rette for kjøttkutt i kommunen. Vi kan også spare store ressurser ved å forebygge matkasting, da nordmenn kaster omtrent 300.000 tonn mat i Norge i året.

16. august 2015

MDG Jevnaker vil:

 

Legge til rette for lokal matproduksjon gjennom andelsjordbruk og kolonihager.

Ved offentlige innkjøp av mat skal miljøkrav (som kortreist, økologisk og miljøvennlig produksjon), sammen med krav til dyrevelferd, utgjøre minst 50% ved vekting av innkjøpskriteriene.

Legge til rette for økt beitebruk.

Satse på å nå 15% økologisk i kommunen innen 2020. Implementere det i «Jevnaker 2020».

Nordmenn “spiser” indirekte 4 kvm regnskog hver årlig på grunn av høyt kjøttforbruk. Ved å kutte ut kjøttet en dag i uka, tilsvarer det i tillegg å fjerne 200.000 biler fra veiene. Å legge til rette for kjøttfri mandag i kommunen kan frigjøre penger til innkjøp av mer økologisk mat.

Samarbeide med dagligvareforretningene for å unngå matkasting og heller redistribuere mat.

Legge til rette for å plante matproduserende vekster i stedet for prydbusker og trær ved nyplanting i kommunen.

Pressing av frukt som hageeiere ikke vil ha kan samles inn og gå til Frivillighetssentralen eller eldreomsorgen.