Lokaldemokrati

Fotocredit: Miriam Tessem Strøm

De Grønne mener at sentrale myndigheter har et ansvar for å sikre grunnleggende rettigheter for alle
borgere og for å hindre alvorlig skade på naturen. Kun på disse områdene kan vi støtte nye statlige inngrep i lokaldemokratiet.

16. august 2015

Kommunestyret kan bli mer synlige i mediene, og de må også være synlige i de mediene som de unge bruker, som sosiale medier. Der kan det gjøres kjent hva kommunestyret og de lokale partiene faktisk jobber med og hvordan de stemmer. Ungdom, som skal ta konsekvensene av dagens politiske beslutninger, er i dag underrepresentert blant velgerne. Vi mener at det er viktig å få de unge til å bli interessert i politikk fordi ulike politiske lokallag trenger ungdommen for å synliggjøre de unges interesser og få deres synspunkter og saker på agendaen.

Jevnaker er i dag en del av merkevaren Hadeland, en merkevare som har bygget opp et godt omdømme gjennom lang tid, og her ligger også Hadeland Glassverk. Hadeland er en flott turistdestinasjon som vi kan utvikle videre. Gjennom en eventuell kommunesammenslåing vil Hadeland kunne bli enda sterkere og tiltrekke seg ytterligere positive krefter om det er i form av innbyggere eller næringsliv som ville kunne satse på en etablering her. Vi mener at vi har mer til felles med de andre Hadelandskommunene enn Ringerike alene, og at vår Hadelandsidentitet er sterk. Lokal identitet og lokaldemokrati er ansett som viktig i kommunereformen. Vi ønsker derfor ikke at utredning om sammenslåing med Ringerike skal være det eneste innfallsvinkelen.

MDG Jevnaker vil:

  • Si nei til en tvangssammenslåing av kommuner og legge til rette for folkeavstemning eller innbyggerundersøkelser relatert til sammenslåing og fylkestilhørighet. Det er viktig at lokaldemokratiet ivaretas i en omlegging som berører alle innbyggerne lenge etter en valgperiode. Vi er en kommune der befolkningen har røtter til både Hadeland og Ringerike, og det er derfor avgjørende at innbyggerne blir hørt ved en så viktig reform. Vi vil gjenoppta dialogen om sammenslåing med Gran og Lunner.
  • Se på muligheten for streaming av kommunestyremøter.
  • Sørge for at kommunestyret og det lokalpolitiske arbeidet er synlige i sosiale medier, og inkludere ungdom.

- Lokal identitet og lokaldemokrati er ansett som viktig i kommunereformen.