Kultur, idrett, friluftsliv og lek

De Grønne mener det å kunne uttrykke og engasjere seg i kulturlivet som en viktig rettighet. Kultur har en naturlig plass på offentlige budsjetter, men kulturlivet i seg selv må være fritt og uavhengig. Mye av det politiske fokuset settes på den organiserte idretten, men svært mange fysiske idrettsaktiviteter utføres uorganisert. Vi vil utvikle den uorganiserte idretten som er fri for konkurranse og legge til rette for mer fysisk aktivitet uavhengig av de store idrettsorganisasjonene. Skateboard, egenvektstrening ute, parkour, ski og turer er eksempler på uorganisert idrettsutfoldelse.

16. august 2015

MDG Jevnaker vil:

 

Gjenoppta støtte til lokale initiativ og frivillig arbeid som f.eks. Friluftsteateret Bronsebukkene.

Legge til rette areal for nysirkus, og sirkusskole. Disse sirkus er uten dyr.

Kulturelle og faglige møteplasser på tvers av generasjonene.

Satse på den brede idretten for alle.

Utarbeide et kart over Jevnaker med alle tilgjengelige gang- og sykkelstier, attraksjoner, aktiviteter, tilgang til naturstier og lysløyper.

Initiere til samarbeid mellom grunneierne, velforeninger og lag til å sette i stand og opprettholde stier med grindløsninger som ivaretar gjerdeplikten for husdyr samtidig som fri ferdsel ivaretas.

Utlånssentraler for sportsutstyr, gjerne som et spleiselag mellom kommunen, næringslivet og innbyggere som har noe de ikke bruker lenger. Dette er også et tiltak som gjør at de med dårlig råd kan drive med aktiviteter de ellers ikke ville kunne deltatt på.