Folkehelse, omsorg og livskvalitet

Fotocredit: Miriam Tessem Strøm

God helse er vår viktigste ressurs, og både lokalmiljøet rundt oss, arbeidsplassen vår og vårt sosiale liv påvirker helsen vår.

16. august 2015

 

Den nye folkehelseloven har som grunnleggende prinsipp at vi må tenke forebyggende tiltak i alle sektorer. Herunder kommer ikke bare helsetjenestene som vi benytter oss av når vi blir syke, men hele opplevelsen av vårt hverdagsliv gjennom fritidsaktiviteter, kultur, idrett, jobb, bolig og sosiale møteplasser. Kommunen kan gjøre mye innen forebyggende og helsefremmende arbeid og gjennom samhandling. Kroniske sykdommer og psykiske helseplager har blitt en stadig større utfordring og er det også i Jevnaker, men kan i stor grad forebygges.

MDG Jevnaker vil:

  • Ha et desentralisert helsetilbud som er lett tilgjengelig der folk bor.
  • Beholde Frisklivssentralen og Frivillighetssentralen.
  • Legge til rette for dyreassistert terapi i rehabilitering, psykisk helse og eldreomsorg.
  • Arbeide for at tannhelsetjenesten blir kommunal.
  • At tannhelsetjenester skal være gratis fram til fylte 25 år, og deretter inkluderes i egenandelsordningen gjennom folketrygden.
  • Legge til rette for mer Grønn Omsorg (som «Inn på Tunet») i eldreomsorgen, ved arbeidstrening, i rehabilitering og oppvekst.
  • Bygge ut eldreomsorgen også med tanke på omkringliggende byer. Satse på et landlig og helhetlig tilbud.
  • Sikre at sykehjem i kommunen fortsetter å ha sitt eget kjøkken som lager sunn og appetittvekkende mat.

- Kommunen kan gjøre mye innen forebyggende og helsefremmende arbeid og gjennom samhandling.