Fotocredit:

Fadderordning for flyktninger!

Vi har fått gjennom vårt første tilleggsforslag i kommunestyret! På det første ordinære kommunestyremøtet den 29. oktober gikk vi på talerstolen og fremmet forslag om en fadderordning for flyktninger.

1. november 2015

Tilleggsforslaget var hentet fra lokalprogrammet vårt. Bosetting av flyktninger var en sak på agendaen, og vi har sagt ja til å bosette de flyktningene IMDi har bedt oss om. Vi i MDG Jevnaker ønsket også at det skulle vedtas en fadderordning for flyktningene som ankommer, og det ble enstemmig vedtatt at rådmannen skal se på dette.
Integrering er en interaksjon mellom de som ankommer og oss som lokalbefolkning, og det kan ikke skje uten vår deltakelse. Tanken vår er at en fadderordning kan fremme integrering, skape lokal identitet og bidra til å skape sosiale møteplasser. Vi håper selvsagt på noe slikt som på bildet; dyrkningsprosjekter som er forsøkt andre steder, eller at vi kan finne på aktiviteter sammen, som for eksempel lære matkultur av hverandre og utveksle kunnskap. Det er gøy å kunne være med å endre samfunnet vi lever i! Har du forslag til små eller store saker vi bør se på? Send en e-post på jevnaker@mdg.no