Et mangfoldig samfunn

Fotocredit: CC0 Public Domain

Miljøpartiet De Grønne er et parti med toleranse for det mangfoldige mennesket. Vi vil legge til rette for et rettferdig nærings- og arbeidsliv, fritt og rikt kulturliv og frivillighet.

 

16. august 2015

 

Arbeidslivet må være tilgjengelig for flest mulig, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, bakgrunn, arbeidskapasitet eller grad av funksjonsnedsettelse. Vi mener det er en menneskerett å kunne bidra til den felles verdiskapingen og i det sosiale livet som arbeidslivet er. Arbeidsplassene må tilrettelegges slik at de med nedsatt arbeidsevne eller funksjonsevne i større grad kan delta på lik linje med andre uten hemmende barrierer. Vi er ikke like, og alle har rett til å delta i aktiviteter som oppleves som meningsfulle. Tilretteleggingsgaranti, kompetansekartlegging og karriereveiledning for ungdom med nedsatt arbeidsevne eller funksjonsevne som vil inn i arbeidslivet, men mangler erfaring er nødvendig.

 

 

MDG Jevnaker vil:

  • At det skal være fokus på universell utforming i prosjektutviklingen av Jevnaker 2020.
  • At arbeidsgivere som ansetter arbeidstakere med funksjonsnedsettelse skal få økonomiske og tekniske ressurser for tilpasning av arbeidsplassen.
  • Legge til rette for livssynsnøytrale seremonirom.
  • Se på muligheten for å igangsette en fadderordning for flyktninger.

- Vi er ikke like, og alle har rett til å delta i aktiviteter som oppleves som meningsfulle.