Fotocredit: CC

Det haster å redde regnskogen!

Ringerikes Blad skrev på lederplass at det var et upassende tidspunkt å la inntekt fra TV-aksjonen gå til Regnskogfondet. Jeg sendte inn dette svaret:

 

1. november 2015

Med interesse leste jeg at årets TV-aksjon torsdag blir kalt en «umusikalsk skivebom» på lederplass i Ringerikes Blad .

Jeg synes dette var ekstra interessant siden nettopp dette (om enn med andre ord) ble sagt av en av de andre deltakerne da jeg var på informasjonsmøte i TV-aksjonskomiteen på Hadeland, og at jeg også hørte dette argumentet da jeg var med på ringedugnad og ringte rundt til bedrifter på Jevnaker tirsdag.

For er tidspunktet egentlig upassende?

 Kritisk fase

Regnskogens fremtid er nemlig inne i en kritisk fase. Er du en gjennomsnittlig rask leser, forsvant det 11 fotballbaner med regnskogareal mens du leste det først avsnittet i dette innlegget. Om Regnskogfondet først skulle fått TV-aksjonen neste år, ville et areal litt større enn hele Oppland, Buskerud, Oslo og Vestfold forsvunnet i mellomtiden.

At regnskogen er jordens lunger, kan kanskje høres banalt ut, men den binder opp store mengder CO2 og produserer oksygen. I tillegg fører avskogingen årlig til like store utslipp som all verdens biler. Regnskogen og bevaring av den bidrar dermed til å forebygge klimaendringer, som på sikt kan bidra til å skape ekstreme flyktningkriser.

Klimaendringer og ekstrem tørke i Syria er også ansett som en av de medvirkende årsakene til den flyktningkrisen vi i dag ser.

Gir makt tilbake til lokalbefolkning

De rike landenes forbruk og vår etterspørsel av tropisk trevirke, palmeolje og kjøtt, bidrar til at det stadig hugges mer skog. Bare kjøttforbruket i Norge bidrar til at hver og en av oss indirekte «spiser» fire kvadratmeter regnskog årlig.

Det er derfor helt essensielt at vi som bruker så mye av den bidrar til å støtte opp om regnskogbevaring. Å stanse avskogingen er faktisk det klimatiltaket som er enklest, og som også koster minst.

Regnskogfondet har hatt gode resultater med å verne skog i andre land og å gi makt tilbake til urbefolkning og lokalbefolkning. Noe av det flotteste med deres arbeid er nemlig at de lærer de som bor i regnskogen om egne rettigheter og gjør dem i stand til å hindre at andre tar ifra dem livsgrunnlaget deres.

Både akutthjelp og forebygging

Nødvendigheten av å bevare regnskogen og livsgrunnlaget for de som bor der er en akutt situasjon selv om det kan føles langt borte for oss, og bevaring er også forebygging av fremtidige kriser.

Mange viktige medisiner, som for eksempel til tuberkulose og malaria, har blitt til gjennom forskning på materiale fra regnskogen.

Mange dyre- og plantearter forsvinner årlig, og viktige medisinske gjennombrudd kan ligge i nettopp noen av disse artene. Jeg håper leserne vil ta godt imot bøssebærerne som kommer innom på søndag, de har brukt litt av tiden sin på en utrolig viktig sak.

Det haster å redde regnskogen, og vi er den siste generasjonen som kan gjøre det før den er borte.