Les om vårt arbeid i kommunestyret

Ved kommunevalget i 2015 ble Miriam Tessem Strøm valgt inn i kommunestyret, med Arvid Udo de Haes som vara til kommunestyret. Vi har som mål å være på talerstolen ved hvert eneste kommunestyremøte, og å påvirke i mest mulig grønn retning. Vi er en liten kommunestyregruppe, så tiden strekker ikke alltid til. Vi har dessverre ikke tatt vare på alt, men vil heretter forsøke å legge ut det vi gjør fortløpende.

Link til oversikt over vårt kommunestyrearbeid