Nettmøte i Ringerikes Blad

Vi stiller til nettmøte i Ringerikes Blad, sammen med kandidater fra Miljøpartiet De Grønne Ringerike og Hole. Har du noe du vil spørre oss om, kan du sende inn spørsmål til Ringblad.