Åpent møte

Åpent møte. Vi diskuterer saker til kommunestyremøtet, formannskapsmøtet og budsjettet.